Aby komputer zapamiętał dokument należy zapisać go na dysku. W tej lekcji będzie właśnie o tym.

polecenia zapsu
Wszystkie polecenia służące do zapisywania lub eksportu dokumentów znajdują się w menu Plik.

Zapisz a Zapisz jako

Oba polecenia znajdują się w menu Plik. Polecenie Zapisz jako [skrót: Ctrl + Shift + S] można użyć w kilku przypadkach:

  • żeby zapisać na dysku nowy plik
  • żeby zapisać już istniejący plik pod nową nazwą
  • żeby zapisać już istniejący plik w innym formacie
  • żeby nie wprowadzać zmian do już istniejącego pliku (bo np. ktoś chce mieć starszą wersję dokumentu)
zmiana nazwy
Tworząc długie dokumenty warto zachować starszą wersję, żeby móc do niej wrócić, jeżeli dokonane zmiany okażą się nietrafione.
fromaty dokumentów tekstowych DOC i ODT
Dokumenty edytowane we Writerze najlepiej przechowywać w formacie ODT. Często jednak trzeba wysłać pliki w formacie DOC.

Polecenie Zapisz [skrót: Ctrl + S] służy do dodawania zmian w już istniejącym dokumencie. Chociaż można go użyć również do zapisania nowego pliku.

pasek standardowy
Na pasku Standardowym znajdują się często używane polecenia, a więc i zapisywanie.

Dodatkowo istnieje polecenie Zapisz wszystko. Jeżeli jest otwartych kilka dokumentów, to wszystkie zostaną zapisane za jednym razem.

Okno zapisu

Kiedy używa się polecenia Zapisz jako pojawia się okno zapisu, w którym można wybrać miejsce na dysku, gdzie będzie znajdował się plik, jego nazwę oraz typ.

okno zapisu
W oknie zapisu można wybrać miejsce, w którym ma być przechowywany plik, jego nazwę oraz typ.
ścieżka do pliku
Na górze okna jest pasek, w którym jest ścieżka do folderu, w którym będzie zapisany plik. Na wcześniejszym obrazku jest ona uproszczona i zawiera tylko nazwę docelowego miejsca. Aby zobaczyć pełną ścieżkę, należy kliknąć na żółtej ikonce.
typowe miejsca
W kolumnie po lewej są skróty do miejsc na dysku, w których często zapisywane są pliki. W dużym oknie można wybrać lub utworzyć docelowy folder.
typ pliku
Pod polem do wpisania nazwy pliku znajduje się wybierałka typu. Writer obsługuje nie tylko swój format ODT, ale również inne, takiej jak microsoftowy DOC i DOCX oraz mający już swoje lata RTF. Wybierając inny niż domyślny rodzaj dokumentu należy być uważnym, ponieważ starsze typy mogą nie obsługiwać tabel i obrazów, a z plikami MS w 100% zgodny jest tylko Word.
inny typ pliku
Kiedy dokument ma inny format niż ODT, Writer przypomina o tym podczas zapisywania. Jeżeli tak ma być, należy wybrać pierwszą opcję.

Ratowanie plików

Jeżeli dokument nie zostanie zapisany, to przy zamykaniu program sam zapyta, czy to zrobić.

ostrzeżenie przed utratą pliku

Program wykonuje też kopię zapasową co 15 minut. Jeżeli komputer zawiesi się, lub wyłączy, jest duża szansa, że większa część pracy zostanie odzyskana (choć najlepiej samemu zapisywać plik co kilka minut).

Szukasz animatora?

Dziarski Lisek

  • animacje 2D i 3D
  • video explainer
  • whiteboard

Daj się zapamiętać!

odzyskiwanie plików
Jeżeli LibreOffice nieoczekiwanie przerwało pracę przed zapisaniem dokumentu istnieje duża szansa, że da się go odzyskać. Należy jednak pamiętać, że domyślnie program co 15 minut wykonuje kopię, więc nie wszystkie zmiany mogą zostać zapamiętane.

Eksport do PDF

Pliki PDF to dokumenty, w których nie można dokonywać zmian – można je tylko przeglądać. W tej postaci są często zapisane formularze do ściągnięcia ze strony urzędu, oficjalne dokumenty, instrukcje oraz książki w formie elektronicznej. Korzysta się z nich, kiedy trzeba upublicznić jakiś tekst i zabezpieczyć go przed zmianami. Są osoby, które swoje życiorysy oraz listy motywacyjne wysyłają jako PDF, aby mieć pewność, że układ tekstu nie ulegnie zmianie podczas otwierania ich na innym komputerze.

Eksport do PDF spowoduje, że zostanie zapisany dodatkowy plik, a Writer wróci potem do oryginalnego dokumentu. Nie ma więc obawy, że oryginalny dokument zostanie utracony.

eksport do PDF

opcje eksportu
Eksportując plik można zmienić różne ustawienia, choć w większości wypadków wystarczą domyślne.
oryginał i PDF
Eksport dokumentu nie ma żadnego wpływu na oryginalny plik. Po utworzeniu dokumentu w wersji PDF, Writer wraca do pracy z normalnym plikiem.
pasek standardowy
Po wybraniu przycisku na pasku standardowym, można jedynie wybrać miejsce, w którym plik PDF będzie zapisany.

Poprzednia strona: Nowy dokument

Następna strona: Otwieranie plików

2 Odpowiedzi

  1. grg

  2. fajny kurs

Zostaw Komentarz