Ręczna korekta

Na początek trochę łopatologii. Ręczne poprawianie błędów polega na wymazaniu złej literki bądź wyrazu, by potem dopisać poprawne znaki. Całość sprowadza się do przeniesienia migającej kreski za pomocą strzałek lub myszki.

Do zmazywania służą dwa klawisze: Backspace oraz Delete. Ten pierwszy znajduje się na klawiaturze w tym samym rzędzie co cyferki i ma symbol strzałki skierowanej w lewo. Ten drugi na różnych klawiaturach może znajdować się w innym miejscu. Na takiej normalnej, szerokiej znajduje się nad strzałkami. Backspace zmazuje znaki znajdujące się na lewo od kursora (migającej kreski), a Delete na prawo.

backspace
Backspace zmazuje to co jest po lewej stronie migającej kreski.
delete
Delete zmazuje to co jest po prawej stronie kursora

Innym ciekawym klawiszem jest Insert. Zdarza się, że podczas pisania niechcący coś się wciśnie i okazuje się, że nie można niczego dopisać w środku tekstu. Kiedy migająca kreska stoi na końcu, za ostatnim znakiem, wszystko działa normalnie. Ale kiedy jest wewnątrz zdania, to miga cała literka zamiast kursora. Normalnie jak dopisuje się coś wewnątrz tekstu, to wstawiane są nowe znaki, a reszta jest odsuwana w prawo. Ale w tym przypadku stare znaki są zamieniane na nowe, a długość tekstu nie zmienia się.

Przyczyną jest inny tryb wstawiania znaków, który włącza i wyłącza się za pomocą klawisza Insert (a nie restartując cały komputer :)). Czasem zamiast pełną nazwą, opisany jest jako Ins.

tryb pisania
Na samym dole znajduje się pasek, który informuje o różnych rzeczach. Jest tam też wyświetlone, w jakim trybie są wstawiane znaki. Jeżeli klawisz Insert został wciśnięty, jest tam napisane ZAST. Normalnie wyświetla się tam WSTAW.
insert-off
Normalne pisanie rozpycha tekst.
insert-on
Ale Insert sprawia, że znaki po prawej zostają podmienione.

Cofanie

Czymś, za co lubimy pracować na komputerach jest możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji. Można do tego użyć menu Edytuj | Cofnij, strzałki skierowanej w prawo na pasku standardowym lub użyć skrótu: Ctrl + Z.

Cofnąć można więcej niż jedną operację, nawet sto ostatnio wykonanych kroków. Oprócz tego można cofnąć cofnięcie, czyli ponowić czynność. Przyciski do tego zawsze znajdują się niedaleko cofania, a skrót na klawiaturze to: Ctrl + Y.

cofnij
Cofnij jak i wiele innych przydatnych narzędzi znajduje się w menu Edytuj. To po dwukropku to nie nazwa polecenia, ale ostatnio wykonanej czynności.
pasek standardowy
Żeby było szybciej, przycisk cofania znalazł się również na pasku (zaraz po prawej jest przycisk do ponawiania). Ale i tak najszybciej i najwygodniej jest używać skrótów: Ctrl + Z oraz Ctrl + Y.
cofanie wielu akcji
Kliknięcie na trójkącie rozwija listę ostatnio wykonanych operacji. Można w ten sposób wygodnie cofnąć się o kilkadziesiąt kroków.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Podczas pisania writer sprawdza pisownię podkreślając na czerwono wykryte błędy. Sprawdzanie na bieżąco można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku na pasku standardowym. Są na nim podkreślone literki ABC, a pod nimi ptaszek.

Szukasz animatora?

Dziarski Lisek

  • animacje 2D i 3D
  • video explainer
  • whiteboard

Daj się zapamiętać!

Obok niego leży przycisk do “jednorazowego” sprawdzenia pisowni, który po włączeniu przechodzi cały tekst i w nowym oknie po kolei wyświetla wszystkie napotkane babole. Użytkownik może wtedy zadecydować, co zrobić z każdym wyrazem: poprawić ręcznie, zignorować błąd, dodać wyraz do słownika jako poprawny lub wybrać inne słowo, które zaproponuje program.

sprawdzanie pisowni
Przyciski do sprawdzania pisowni znajdują się na pasku standardowym. Ten po lewej otwiera okno dialogowe, w którym po kolei wyświetlane są wszystkie błędy. Ten po prawej tylko podkreśla błędy w tekście.
błedy w pracy
Niepoprawnie napisane słowa są podkreślane. Bywa to mylące, bo wyrazy napisane poprawnie, ale źle odmienione nie zostaną wykryte. Do tego słownik nie musi zawierać wszystkich słów jakie są używane w języku polskim.
sugestie
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na podkreślonym wyrazie spowoduje, że Writer zasugeruje poprawki (choć nie zawsze znajdzie odpowiednie).
ignoruj
Można też zignorować błąd, co sprawi, że przestanie on być podkreślany (przez jakiś czas). Warto zwrócić uwagę, że dopóki wyraz jest podkreślony, polecenia które normalnie dostępne są pod prawym przyciskiem, będą niedostępne.
sprawdzanie psiowni
Włączenie sprawdzania pisowni (klawisz F7 lub przycisk na pasku) spowoduje, że pojawi się okno, w którym będą pojawiać się po kolei wszystkie błędy. Pozwala ono sprawnie przejrzeć cały tekst. Polecenie ‘Ignoruj’ przeskoczy do następnego ortografa.
sprawdzanie od początku
Po wciśnięciu F7 Writer zaczyna sprawdzać dokument od tego miejsca, w którym stał kursor (migająca kreska). Jeżeli dojedzie do końca tekstu, ale zaczął sprawdzanie od środka, zapyta czy przejrzeć również początek.
koniec sprawdzania
Po przeszukaniu całego dokumentu pojawi się taka informacja.

Poprzednia strona: Tabulatory i odstępy

Następna strona: Nowy dokument

Jedna odpowiedz

  1. Nie mogę poradzić sobie z z z kropką czyli li ż nie pomaga ani Alti x nic

    e

Zostaw Komentarz