Ta lekcja jest poświęcona rozwiązaniu problemu, który mógł pojawić się w poprzedniej- nierównym odstępom między elementami a ich numerami po włączeniu konspektu. Całość sprowadza się do ręcznego ustalenia odległości elementów od znaków. Najłatwiej będzie wyjaśnić to na przykładzie, w którym sprowokujemy ten błąd. Ponieważ zmiana kroju czcionki może spowodować pogłębienie problemu, bądź zatuszowanie go, najlepiej podczas tej lekcji używać czcionki Times New Roman w rozmiarze 12.

Ćw.1 – lista z konspektem

 1. Napisz listę ponumerowaną składającą się z piętnastu imion.
 2. Kliknij na niej prawym przyciskiem szczurka i wybierz polecenie Numeracja/wypunktowanie.
 3. Przejdź do zakładki Konspekt i tam wybierz dowolny.

robienie listy piętnastu imion i włączenie konspektu

Liczby dwucyfrowe powinny teraz być bardziej oddalone od swoich właścicieli, a jedenastka powinna być inna niż jej sąsiedzi.

Odstęp między elementem a numerem

Ćw.2 – pozycja elementów

 1. Kliknij prawym przyciskiem na dowolnym elemencie listy, wybierz Numeracja/wypunktowanie.
 2. W oknie, które wyskoczy, przejdź do zakładki Pozycja i niczego jeszcze nie zmieniaj.

zakładka 'pozycja'

Tutaj musimy na chwilę przystopować, aby wyjaśnić, że jest kilka sposobów, na które można obejść ten problem. Każdy omówię w oddzielnym ćwiczeniu.

Ćw.3 – krótki odstęp

 1. W polu Po numeracji zmień wartość z Położenie tabulatora na Spację i wciśnij OK.

Odstępy się wyrównały, od tej chwili każdy ma długość jednej spacji.

użycie spacji do oddzielenia numeru od elementu

Ćw.4 – tabulator

 1. Wciśnij kombinację Ctrl + Z, aby powrócić do poprzednich ustawień (żeby były różne odległości).
 2. Kliknij prawym na liście, wybierz polecenie Numeracja/wypunktowanie, przejdź do zakładki Pozycja.
 3. Pole Po numeracji znów powinno zawierać wartość Położenie tabulatora, jeżeli nie to zmień ją.
 4. W polu miejsce zwiększ wartość z domyślnego 1,27 na 2,0 (może być trochę większe) i wciśnij OK.

ustalenie odległości elementu od jego numeru

Poprzedni sposób sprawił, że odstępy były małe, a tutaj są większe i wszystkie elementy zaczynają się w jednej linii.

Ćw.5 – wyrównanie numeracji

 1. Ctrl + Z.
 2. Prawy, Numeracja/wypunktowanie, Pozycja.
 3. W polu Wyrównanie numeracji zmień wartość na Do prawej i wciśnij OK.

zmiana wyrównania listy

Odstępy w rozbudowanych listach

Wiesz jak sobie poradzić z listą jednopoziomową, czyli taką, która zawiera tylko punkty. Podobnie rzecz się ma z listą wielopoziomową, czyli zawierającą podpunkty.

Ćw.6 – lista z konspektem i podpunktami

 1. Najpierw trzeba zmazać starą i napisać nową listę. Ponieważ w tym ćwiczeniu jej treść nie ma znaczenia, każdy jej element może składać się z jednej literki. Ważne jest aby zawierała 30 punktów.
 2. Jeżeli jeszcze nie jest ponumerowana, zaznacz ją i włącz numerację.
 3. Prawy, Numeracja/wypunktowanie, Konspekt.
 4. W tym przykładzie ważne jest, żeby wybrać z listy ten typ konspektu, w którym są same pojedyncze arabskie jedynki (prawy górny róg). Wciśnij OK.- Jeżeli wszystko poszło jak należy, to przy jedenastym elemencie coś zaczęło się psuć (przy innych typach konspektu, problem może się nie ujawnić).
 5. Teraz zaznacz elementy od drugiego do piętnastego i wciśnij klawisz Tab, aby przerzucić je poziom głębiej (pamiętaj, aby zaznaczać na pieska).

robienie nowej listy, zawierającej podpunkty

Wynikiem powinna być lista, w której przy jedenastym punkcie i jedenastym podpunkcie są inne odstępy niż u reszty numerów dwucyfrowych. Najpierw zajmiemy się podpunktem.

Szukasz animatora?

Dziarski Lisek

 • animacje 2D i 3D
 • video explainer
 • whiteboard

Daj się zapamiętać!

Ćw.7 wyrównywanie podpunktów tabulatorem

 1. Kliknij prawym na dowolnym podpunkcie i wybierz polecenie Numeracja/wypunktowanie, przejdź do zakładki Pozycja.
 2. Po lewej stronie jest kolumna z cyferkami opisana jako poziom. Powinien być teraz podświetlony poziom drugi, jeżeli jest inny (pierwszy), kliknij na dwójce.
 3. Użyj drugiego z wcześniej wymienionych sposobów obejścia błędu (miejsce = 2,0) i wciśnij OK.
 4. Jeżeli dalej jedenasty podpunkt odstaje od reszty, spróbuj innego sposobu.

wyrównywanie podpunktów

Nowością w tym ćwiczeniu było to, że w lewej kolumnie można było wybrać poziom dla którego chciało się dokonać zmian. Jeżeli miałby być to punkt, to trzeba by użyć poziomu pierwszego, jeżeli podpunkt to drugiego, a jeżeli podpodpunkt to trzeciego itd. W następnym ćwiczeniu dokonamy zmian na wszystkich poziomach jednocześnie.

Ćw.8 – wyrównywanie całej listy

 1. Cofnij zmiany tak, aby jedenasty podpunkt znowu odstawał od reszty.
 2. Prawy, Numeracja/wypunktowanie, Pozycja.
 3. W kolumnie po lewej wybierz ostatni element 1-10 i wartość pola Wyrównanie numeracji na Do prawej. Wciśnij OK. Gotowe.

wyrównywanie całej listy łącznie z jej podpunktami

W tej lekcji użyliśmy zakładki Pozycja do omijania writerowego babola, który dziwnie odsuwał niektóre elementy. Opcje pokazane podczas tych ćwiczeń służą, tak naprawdę do zmiany wyglądu list. Nie poruszyłem tego tematu teraz, bo bardziej palący wydaje mi się omówiony problem.

Poprzednia strona: Podpunkty

Następna strona: Paragrafy i łączenie punktów z podpunktami

Jedna odpowiedz

 1. Pomogło, na innych stronach nic o tym nie ma.

Zostaw Komentarz