Omówiliśmy już odstępy pomiędzy akapitami, teraz czas na odstępy wewnątrz akapitów. Interlinia, bo o niej tu mowa, to nic innego jak odległość pomiędzy wierszami wewnątrz akapitu. Czyli: mamy akapit długi na siedem linii tekstu, a to jak daleko one są od siebie, jest tematem tej lekcji.

Ćw.1 – akapit i sprawdzanie pisowni

 1. Napisz niby-akapit wypełniony siedmioma liniami losowych znaków.
 2. Jeżeli program podkreśla ci wszystko na czerwono, to to wyłącz używając na górze przycisku Automatyczne sprawdzanie pisowni.

niby-akapit

Mamy tekst, teraz trzeba go sformatować:

Ćw.2 – interlinia

 1. Kliknij prawym przyciskiem na akapicie, wybierz z listy Akapit.
 2. W oknie przejdź do zakładki Wcięcia i odstępy.
 3. Tam odszukaj napisu Interlinia i zamień pojedynczą na podwójną.
 4. Wciśnij OK.

podwójna interlinia

Użycie tej opcji sprawiło, że tekst został rozciągnięty w dół, ale bez zmiany wielkości liter. Przydaje się to wtedy, kiedy trzeba jakiś akapit wyróżnić, ozdobić albo tworzy się maszynopis, na którym po wydrukowaniu musi być miejsce na dopisanie uwag i notatek.

Z interlinii można jeszcze sprytnie skorzystać, aby napompować wypracowanie z języka polskiego.

Ćw.3 – nadmuchiwanie dokumentu

 1. Prawy/Akapit/Wcięcia i odstępy.
 2. Interlinie zmień na proporcjonalną i ustaw na 120%.

proporcjonalna interlinia

Nowa wysokość wiersza nie powinna rzucać się w oczy, a pozwoli skrócić pracę o kilka linijek lania wody.

Dostępne opcje interlinii:

 • Pojedyncza – normalny odstęp, odpowiednio zmienia się w zależności od rozmiaru czcionki.
 • 1,5 wierszowa – powiększony o połowę normalny odstęp.
 • Podwójna – podwójny odstęp.
 • Proporcjonalna – pozwala zwiększyć lub zmniejszyć odstęp, jest zależna od rozmiaru czcionki. Tzn. 120% dla czcionki o rozmiarze 12 będzie mniejsze niż 120% dla czcionki o rozmiarze 40.
 • Co najmniej – ustala minimalną wysokość linii. Jeżeli podana wartość będzie większa niż normalna wysokość wiersza, to zostanie nad nim dodane puste miejsce. Jeżeli będzie niższa, to nic się nie zmieni.
 • Wiodąca – do normalnej wysokości wiersza będzie dodana wpisana wartość.
 • Stała – wysokość wiersza pozostanie bez zmian pomimo zmiany rozmiaru tekstu.

Poprzednia strona: Miękki Enter i twarda Spacja

Następna strona: Wcięcia

Zostaw Komentarz