Wiesz już, że tekst jest podzielony na akapity- mniejsze fragmenty zawierające kilka zdań. Po włączeniu znaków niedrukowalnych, na końcu każdego akapitu pojawia się chorągiewka ¶ , a klawisz Enter służy do tworzenia nowych. W tej prostej lekcji zajmiemy się dzieleniem i łączeniem akapitów.

Ćw.1 – kopiowanie tekstu

  1. Skopiuj tekst znajdujący się na końcu lekcji i wklej go do pustego dokumentu.
  2. Jeżeli znaki niedrukowalne są wyłączone- włącz je.

Ten wycinek będzie trzeba podzielić na mniejsze fragmenty (czyli akapity). Żeby to zrobić, wystarczy przenieść migającą kreskę w miejsce, gdzie ma kończyć się jeden, a zaczynać drugi i wdusić klawisz Enter:

Ćw.2 – dzielenie akapitu

  1. Kliknij lewym przyciskiem myszki między zdaniem, które kończy się słowami „a potem Sortuj” a tym co zaczyna się od „Jeżeli kolumna” i wciśnij Enter. To co było po prawej stronie migającej kreski, zostanie przeniesione na dół, a na jej miejscu wyskoczy chorągiewka.
  2. To samo należy zrobić między zdaniem kończącym się na „miejscem z Adamkiem Piotrem” a zaczynającym się na „Tutaj trzeba doprecyzować”.
  3. Żeby wydzielić ostatni akapit, trzeba powtórzyć operację dla zdania kończącego się słowami „trzeba ponazywać kolumny” i kolejnego, które zaczyna się od „Następnym krokiem będzie”.

duży akapit zostaje podzielony za pomocą kalwisza Enter
Jak widać, podział tekstu na akapity jest prosty i ogranicza się jedynie do kliknięcia w odpowiednim miejscu i wduszenia klawisza Enter. Teraz połączysz z powrotem cztery akapity w jeden duży.

Ćw.3 – łączenie akapitu

  1. Kliknij na samym początku drugiego akapitu, czyli przed słowem Jeżeli.
  2. Wduś raz przycisk do zmazywania (Backspace). Wszystko co było za migającą kreską zostanie przeniesione do góry, a chorągiewka, którą kończył się pierwszy akapit, zniknie.
  3. To samo zrób z pozostałymi.

akapit podzielony w poprzednim ćwiczeniu na cztery mniejsze, zostaje teraz połączony
Dane można posortować (ułożyć) rosnąco lub malejąco (lub w kolejności alfabetycznej). Najpierw trzeba wybrać kolumnę, którą chce się uporządkować, a następnie z Górnego menu wybrać zakładkę Dane, a potem Sortuj. Jeżeli kolumna, którą chcesz posortować styka się z innymi kolumnami, program powinien spytać, czy chcesz posortować tylko tą jedną, czy pozostałe też. W tym pierwszym przypadku, wszystko może się pomieszać, ponieważ pozostałe dane nie będą traktowane jako powiązane. Dla przykładu: Mamy kolumnę z nazwiskiem i imieniem i dwa wiersze: w pierwszym jest Jan Kowalski, a pod spodem Piotr Adamek. Jeżeli posortujemy tylko kolumnę z nazwiskiem, to w efekcie będziemy mieli Jana Adamka i Piotra Kowalskiego. Jeżeli rozszerzymy zaznaczenie, to Kowalski Jan zamieni się miejscem z Adamkiem Piotrem. Tutaj trzeba doprecyzować, że górny zaznaczony wiersz będzie traktowany jako etykieta danych. Jeżeli napiszemy, jedno pod drugim, kilka nazwisk i zaznaczymy je, aby posortować, komputer weźmie pierwsze nazwisko za nazwę kolumny. Dlatego zawsze trzeba ponazywać kolumny. Następnym krokiem będzie wybór kolumny, względem której dane będą sortowane (czy po nazwisku, czy po imieniu) i możliwość dodania kolejnego sortowania (na wypadek, gdyby było dwóch Kowalskich, można ich potem posortować wg imienia).

Poprzednia strona: Znaki niedrukowalne

Następna strona: Wyrównanie

Zostaw Komentarz